Czasopisma

Położna. Nauka i Praktyka

Czasopismo "Położna. Nauka i Praktyka" skierowane jest do położnych, studentów uczelni medycznych o kierunku położnictwo oraz do tych osób, które są zainteresowane zdobywaniem lub poszerzaniem wiedzy z zakresu położnictwa. Prace oryginalne, przeglądowe, poglądowe, opisy przypadków oraz inne publikowane są w następujących działach: nauka i dydaktyka, praktyka, historia, aktualności, kalendarium, wywiad/sylwetka, angielski dla położnych.

Więcej »


Poradnik Pielęgnacyjny. Noworodek i Niemowlę

Poradnik Pielęgnacyjny. Noworodek i Niemowlę to pierwsze merytoryczne opracowanie adresowane do środowiska pielęgniarsko-położniczego, zawierające m.in.

  • nowoczesne zasady pielęgnacji skóry noworodka i niemowlęcia,
  • techniki zabiegów pielęgnacyjnych,
  • porady dotyczące wyboru kosmetyków i akcesoriów niemowlęcych,
  • zasady i procedury bezpiecznej opieki nad dzieckiem w warunkach domowych.

Pielęgniarstwo i położnictwo to dziedzina wymagająca od...

Więcej »


Zakażenia Szpitalne


Antykoncepcja

Antykoncepcja. Zalecenia i wskazania, nowości na rynku dla lekarzy ginekologów i położników pod redakcją prof. Romuald Dębskiego, jest fachowym i specjalistycznym  wydaniem skierowanym do lekarzy...

Więcej »


Polish Journal of Rehabilitation Research

Polish Journal of Rehabilitation Research (PJRR) to naukowe, recenzowane czasopismo, które będzie się ukazywać cztery razy w roku. Wersją pierwotną kwartalnika jest wersja elektroniczna. Polish Journal of Rehabilitation Research przeznaczony jest dla lekarzy, fizjoterapeutów, specjalistów adaptowanej aktywności fizycznej, terapii zajęciowej i innych obszarów związanych z...

Więcej »